Badania Laboratoryjne

Badania Laboratoryjne

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania badań diagnostycznych (krwi, moczu i innych), histopatologii i cytologii, współpracujemy z kilkoma laboratoriami weterynaryjnymi.
Na miejscu w przychodni możemy wykonać badanie mikroskopowe, także preparatów barwionych.