Maja Szymańska

Lek. wet. Maja Szymańska ukończyła studia w 2018 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie. Staż odbyła w Przychodni Weterynaryjnej “Medicavet” specjalizującej się w leczeniu psów, kotów i zwierząt egzotycznych. Zawodowo interesuje się chorobami wewnętrznymi i chirurgią psów, kotów, gryzoni i królików, a także stomatologią tych ostatnich. Szczególnym zamiłowaniem darzy świnki morskie (obecnie nazywane kawiami domowymi).

 

Prywatnie od 9 lat posiada swoje własne ukochane trójświniowe stado i prowadzi stronę “Prośkownia – weterynaryjnie”, która ma na celu przede wszystkim pokazanie właścicielom na co powinni zwracać uwagę u swoich podopiecznych, żeby jak najwcześniej wyłapać pierwsze symptomy choroby, a przypadku stanów nagłych – potrafili udzielić pierwszej pomocy przed wizytą u lekarza weterynarii. W naszej lecznicy zajmuje się interną psów i kotów oraz interną i chirurgią gryzoni i królików. Wizyty przeprowadza w języku polskim i angielskim